Internationale textielinnovators

Wolkat is een internationale groep van innovatieve recyclingbedrijven die zich elke dag bezighoudt met de vraag: hoe kan recyclen nóg beter? Voor ons is gebruikt textiel namelijk geen afval. Wij gebruiken textiel om een nieuw product te creëren. Door jarenlang onderzoek beheerst Wolkat sinds 2014 de totale keten van textielrecycling; van inzameling tot eindproductie en de hernieuwing van materialen. Met deze aanpak bieden wij onze klanten complete ontzorging en regisseren wij voor hen alle processen binnen de recyclingcyclus.

Re-inventing recycling

Dit regisseur schap uitten wij integraal aan de hand van ons ‘re-inventing recycling’ concept. Dit concept bestaat uit vier pijlers die samen een voortdurende cyclus vormen, gericht op inventief gebruik van schaarse grondstoffen en het bereiken van optimale duurzaamheid. Onze pijlers zijn: reduce, re-use, recycle, recreate.

Door ons ‘re-inventing recycling’ concept bekleden we een unieke positie in de wereld omdat wij volledig circulair kunnen opereren. En dat allemaal door onze visie en kracht: waar een ander afval ziet, ziet Wolkat een nieuwe grondstof.